Boganmeldelser af Sygedagpenge - Processen og vejen tilbage

Boganmeldelse af socialrådgiver Trine Rohde

"Først en lille intro om mig og min interesse for at læse bogen.

Jeg blev uddannet som socialrådgiver i januar 2014, og var herefter jobsøgende indtil juli måned hvor jeg gik på barsel. Juni 2015 var jeg igen tilbage som jobsøgende og der gik lidt tid inden der var bid.

Endelig lykkedes det, jeg fik job i en sygedagpengeafdeling pr. 14/9 2015! Jeg var ellers så småt ved at opgive håbet, også fordi jeg følte at min viden blev forældet for hver dag der gik som ledig. Blandt andet pga. de mange reformer der hele tiden bragte en masse nyt med sig, som var svært at holde styr på når man ikke var ude i marken.

Derfor så jeg det som er fantastisk mulighed for at få finpudset min viden, ved at anmelde denne bog.

Kapitel 1:

Omhandler hvordan man coacher sig selv. Der er en øvelse hvor der er plads i bogen til at udfylde, og man bliver guidet i hvordan man opstiller nogle konkrete mål for sig selv.

Kapitel 2:

Omhandler begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7. Desuden bliver læseren introduceret til beskæftigelseskravet, som i relation til uarbejdsdygtigheden skal være opfyldt for at der kan ske en udbetaling af sygedagpenge.

Kapitel 3:

Omhandler hvordan man anmelder sin sygdom, og hvilken dokumentation der er nødvendig for at sagen kan behandles. Der bliver gennemgået Hvordan man skal forholde sig både i forhold til kommunen, arbejdsgiver og arbejdsløshedskassen, alt efter hvilken en situation man kommer fra.

Kapitel 4:

Omhandler hvilke muligheder ens arbejdsgiver har for at yde støtte til og følge op på en syg medarbejder. Der er her taget udgangspunkt i sygedagpengelovens § 7.

Kapitel 5:

Omhandler de forpligtelser som kommunen har og hvad man kan forvente sig i mødet med kommunen. Det drejer sig fx om kategorisering, opfølgningssamtalerne, tilbud og arbejdsfastholdelse.

Kapitel 6:

Omhandler borgerens pligt til at medvirke i egen sag, og samtidig også de sanktionsmuligheder kommunen har, hvis borgeren ikke medvirker.

Kapitel 7:

Omhandler tidsbegrænsningen på de 22 uger ift. Sygedagpenge udbetalingen. Forlængelsesbestemmelserne bliver gennemgået, og derefter en gennemgang at jobafklaringsforløb, som jo er det ”sikkerhedsnet” der blev indført for ikke at tabe alt for mange på gulvet, da man skar sygedagpengene ned fra 52 til 22 uger.

Kapitel 8:

Omhandler arbejdsgiverens ret til refusion fra kommunen.

Kapitel 9:

Omhandler den aktive indsats. Der er 14 målgrupper i lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2. Det er så meningen at man i kapitlet kan nøjes med at koncentrere sig om den målgruppe man selv som borger er omfattet af.

Kapitel 10:

Omhandler rehabiliteringsteamet, hvad er deres opgave og hvordan er deres sammensætning. Og ikke mindst opdelingen af kompetencerne mellem kommunen og rehabiliteringsteamet.

Kapitel 11:

Er en øvelse i at koble sine mål til lovgivningen Og der er plads til at man kan skrive sin plan ned, som man så kan tage med til møde på kommunen og forelægge for sin sagsbehandler.

Kapitel 12:

Er en gennemgang af forskellige sagsbehandlingsprincipper fra retssikkerhedsloven og forvaltningsloven.

Jeg synes det var en utrolig god og informativ lille bog. Efter min mening henvender bogen sig mest til borgerne, og i den perfekte verden uden økonomiske begrænsninger, ville det være dejligt hvis man kunne udlevere et eksemplar af bogen til borgeren, når der blev modtaget en sygemelding der var i risikogruppen for at trække ud.

Som ny på sygedagpengeområdet, er jeg i bogen stødt på nogle gode og letforståelige forklaringer, som jeg har taget til mig og er begyndt at bruge når jeg skal forklare borgerne, hvordan systemet hænger sammen og hvad de kan forvente sig af det."